Наставници разредне наставе

Весна Живковић наставник разредне наставе
Весна Кухар наставник у продуженом боравку
Виолета Рандељ наставник разредне наставе
Гордана Павков наставник у продуженом боравку
Гордана Симић наставник разредне наставе
Гордана Симиџија наставник разредне наставе
Јасмина Тркуља наставник разредне наставе
Јасна Томић наставник разредне наставе
Катица Шкрбић наставник разредне наставе
Љиљана Пажур – Шкрбина наставник разредне наставе
Љубица Радман наставник разредне наставе
Маријана Чордаров наставник разредне наставе
Милена Бекић Орељ наставник разредне наставе
Милош Јевтић наставник у продуженом боравку
Мирославка Обједовић наставник разредне наставе
Наташа Ђурић наставник разредне наставе
Рада Самарџија наставник разредне наставе
Светлана Перишић наставник разредне наставе
Свјетлана Опачић наставник разредне наставе
Себастијан Ђокић наставник разредне наставе
Сузана Мишковић наставник разредне наставе
Тања Поњевић наставник у продуженом боравку
Татјана Дувњак Шрек наставник разредне наставе
Татјана Качавенда наставник разредне наставе