Наставници предметне наставе

Алекса Шљиванчанин наставник историје
Андреа Медојевић наставник биологије
Андрија Миловановић наставник историје
Арпад Достан наставник физике
Велинка Ковачевић наставник ТИО и технике и технологије
Весна Радојчић наставник математике
Весна Теодосијевић наставник српског језика
Горадана Адамовић наставник информатике
Горан Кеврешан наставник информатике
Гордана Бабић Милановић наставник географије
Гордана Рађеновић наставник ликовне културе
Даниела Ивковић наставник физике
Данијела Ждрња наставник енглеског језика
Данијела Милојковић наставник биологије
Дејан Познић наставник историје
Драган Карлаварис наставник ликовне културе
Драгана Бранковић наставник физике
Драгица Јездимировић наставник хемије
Здравко Чакан наставник физичког васпитања , наставник физичког васпитања-изабрани спорт, наставник физичких активности
Зорица Суботин Јовановић наставник историје и наставник грађанског васпитања
Јасмина Радојчић наставник биологије
Јелена Бабић наставник енглеског језика
Јелена Ивановић Лабовић наставник енглеског језика
Јелена Тодорић наставник немачког језика
Јелена Цанева наставник верске наставе
Јелисавета Зелембаба наставник физичког васпитања, наставник физичког васпитања- изабрани спорт, наставник физичког и здравственог васпитања
Јулиана Шуваковић наставник музичке културе
Кристина Бандобрански наставник верске наставе
Љиљана Сенћански наставник музичке културе
Марија Бранковић наставник математике
Марина Јоксимовић наставник српског језика
Милица Вујиновић наставник хемије
Милушка Мудрох-Керн наставник математике
Мирко Миљановић наставник биологије
Мирјана Ступар наставник биологије
Миша Накић наставник математике
Нада Бранковић наставник српског језика
Нада Вукадиновић наставник енглеског језика
Нада Пауновић наставник српског језика
Нада Чоловић наставник математике
Наташа Гаврановић наставник немачког језика
Нина Котарлић наставник немачког језика
Радослава Ступар наставник ТИО и технике и технологије
Савета Проданов наставник српског језика
Светлана Делић наставник географије
Светлана Зеремски наставник домаћинства
Светлана Штолба наставник српског језика
Сенка Обрадовић Смук наставник енглеског језика
Смиља Ђоковић наставник физичког и здравственог васпитања и наставник физичких активности
Соња Марић наставник биологије
Срђан Марковић наставник физичког васпитања, наставника физичког и здравственог васпитања, наставника физичког васпитања-изабрани спорт и наставника физичких активности
Тина Бенић наставник музичке културе