Упис у први разред за школску 2021/2022. годину

У први разред школске 2021/2022. године уписују се деца рођена од 01.03.2014. до 28.02.2015.

Упис почиње 01.04.2021. године и траје до 31.05.2021.

Основна школа је дужна да упише  свако дете са  подручја школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на основу  писменог  захтева родитеља у складу са просторним  и кадровским могућностима школе.
Захтев се  предаје  школи најкасније до 01. фебруара 2021. године.