Стручно упутство за организацију и реализацију образовно васпитног рада и мере заштите

На линковимa који следе можете преузети следећа документа:

Стручно упутство за организацију и реализацију образовно васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021

 Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе