Списак уџбеника за наредну школску годину 2018/19. годину

Поштовани родитељи,

Имајући у виду чињеницу да се почев од школске 2018/2019. године примењује нови план и програм наставе и учења за први и пети разред, обавештавамо вас да ће школа вршити избор уџбеника за први и пети разред након спроведене процедуре и одобравања уџбеника, у складу са Законом.

Школа ће у школској 2018/2019. години, у осталим разредима, односно другом, треће, четвртом, шестом, седмом и осмом користити уџбенике већ изабраних издавача и то:

Уџбеници за 2. разред

Предмет Издавач

Енглески језик Family and Friends Starter- уџбеник

Family and Friends Starter- радна свеска Нови Логос

Српски језик Читанка Едука

Језичке Поуке

Латиница откривалица

Математика Уџбеник са радним листовима 2а – С. Јоксимовић Едука

Уџбеник са радним листовима 2б – С. Јоксимовић Едука

Свет око нас Уџбеник са радном свеском 2а Едука

Уџбеник са радном свеском 2б

Музичка култура Уџбеник Креативни центар

Уџбеници за 3. разред

Предмет Издавач

Српски језик Читанка – Водено огледало Едука

Жубор речи – Поуке о језику

Српски језик – радна свеска

Математика Уџбеник Едука

Радна свеска 3а и 3б

Природа и друштво Уџбеник Едука

Радна свеска

Музичка култура Уџбеник Креативни центар

Енглески језик Discover English Starter , уџбеник Акроноло

Discover English Starter , радна свеска Акроноло

Уџбеници за 4. разред

П редмет Издавач

Српски језик Бескрајне речи – читанка Нови Логос

Дар речи – граматика

Радна свеска

Математика Уџбеник Едука

Радна свеска 4а и 4б

Природа и друштво Уџбеник Нови Логос Радна свеска

Музичка култура Уџбеник Креативни центар Радна свеска

Енглески језик Discover English 1 – уџбеник Нови Логос

DiscoverEnglish 1 – радна свеска

Уџбеници за 6. разред

П редмет Издавач

Српски језик Уметност речи-чит. Нови логос

Дар речи- грамат.

Радна свеска

Енглески језик English plus 2 уџбеник Нови логос

English plus 2 радна свеска

Немачки језик Магнет 2 уџбеник Клетт

Магнет 2 радна свеска

Историја Уџбеник 16310 ЈП Завод

Географија Уџбеник Нови логос

Математика Уџбеник – нова Клетт

Радна свеска – нова

Физика Уџбеник Сазнање

Збирка задатака

Биологија Уџбеник Нови логос

Радна свеска Нови логос

Техничко Уџбеник 15375 ЈП Завод

Радна свеска 15376

Музичка култура Уџбеник 15710 ЈП Завод

Уџбеници за 7. разред

П редмет Издавач

Српски језик Уметност речи-чит. Нови логос

Дар речи- грамат.

Радна свеска

Немачки језик Магнет 1 уџбеник Клетт

Магнет 1 радна свеска

Историја Уџбеник ЈП Завод

Географија Уџбеник ЈП Завод

Математика Уџбеник – нова Клетт

Збирка задатака – нова Клетт

Биологија Уџбеник Нови логос

Радна свеска Нови логос

Физика Уџбеник Сазнање

Збирка задатака

Хемија Уџбеник Нови логос

Техничко Уџбеник 15375 ЈП Завод

Радна свеска 15376

Музичка култура Уџбеник 15710 ЈП Завод

Енглески језик English plus 3 уџбеник Нови логос

English plus 3 радна свеска

Уџбеници за 8. разред

П редмет Издавач

Српски језик Уметност речи-читанка Нови логос

Дар речи- граматика

Радна свеска

Немачки језик Магнет 4 уџбеник Клетт

Магнет 4 радна свеска

Историја Уџбеник ЈП Завод

Географија Уџбеник ЈП Завод

Математика Уџбеник – нова Клетт

Радна свеска – нова Клетт

Биологија Уџбеник Нови логос

Радна свеска Нови логос

Физика Уџбеник Клетт

Збирка задатака

Хемија Уџбеник Нови логос

Техничко Уџбеник 15375 ЈП Завод

Радна свеска 15376 ЈП Завод

Музичка култура Уџбеник Нови логос

Енглески језик English plus 4 уџбеник Нови логос

English plus 4 радна свеска Нови логос

Категорије