Запослени

1. Зденка Ивковић, директор школе – дипл.педагог
2. Љубисава Главашки, стручни сарадник –педагог
3. Изабела Поповић, стручни сарадник-психолог
4. Рајка Чабрило, стручни сарадник – педагог
5. Марина Јоксимовић, професор српског језика
6. Савета Проданов, професор српског језика
7. Светлана Штолба, професор српског језика
8. Нада Бранковић, професор српског језика, библиотекар
9. Нада Пауновић, професор српског језика
10. Весна Теодосијевић,  професор српског језика
11. Милица Бајић Карановић, професор српског језика, библиотекар
12. Драган Карлаварис, професор ликовне културе
13. Ангелина Игњатић, професор ликовне културе
14. Гордана Ранђеновић, професор ликовне културе
15. Сенка Обрадовић Смук, професор енглеског језика
16. Нада Вукадиновић, професор енглеског језика
17. Јелена Ивановић Лабовић, професор енглеског језика
18. Душанка Шуша, професор енглеског језика
19. Јелена Бабић, професор енглеског језика
20. Наташа Гаврановић, професор немачког језика
21. Нина Котарлић, професор немачког језика
22. Наташа Мијатовић, професор немачког језика
23. Миша Накић, професор математике
24. Радојчић Весна, професор математике
25. Марија Бранковић, професор математике
26. Биљана Мијатовић, професор математике
27. Нада Чоловић, професор математике
28. Јулиана Шуваковић, професор музичке културе
29. Маја Дринчић, професор музичке културе
30. Тина Бенић, професор музичке културе
31. Љиљана Сенћански,  професор музичке културе
32. Алекса Шљиванчанин, професор историје
33. Дејан Познић, професор историје
34. Андрија Миловановић, професор историје
35. Зорица Суботин Јовановић,  професор историје
36. Светлана Делић, професор географије
37. Гордана Бабић Милановић, професор географије
38. Светозар Трескавица, професор физике
39. Драгана Бранковић, професор физике
40. Арпад Достан, професор физике
41. Мирјана Ступар, професор биологије
42. Данијела Милојковић, професор биологије, предаје домаћинство
43. Јасмина Радојчић, професор биологије
44. Андреа Медојевић, професор биологије
45. Драгица Јездимировић, наставник хемије
46. Милица Вујиновић, професор хемије
47. Срђан Марковић, професор физичког васпитања
48. Здравко Чакан, професор физичког васпитања
49. Јелисавета Зеленбаба, професор физичког васпитања, помоћник директора
50. Петар Илић,  професор физичког васпитања
51. Радослава Ступар, професор ТИО
52. Јасмина Гостојић, професор ТИО
53. Гордана Адамовић, професор информатике и рачунарства
54. Горан Кеврешан, професор информатике и рачунарства
55. Вера Чудић, наставник разредне наставе
56. Весна Живковић, професор разредне наставе
57. Виолета Рандељ, професор разредне наставе
58. Татјана Качавенда, професор разредне наставе
59. Љубица Радман, професор разредне наставе
60. Рада Самарџија, професор разредне наставе
61. Љиљана Пажур Шкрбина, професор разредне наставе
62. Марјана Чордаров, професор разредне наставе
63. Гордана Симиџија, професор разредне наставе
64. Јасмина Тркуља, професор разредне наставе
65. Милена Бекић Орељ, професор разредне наставе
66. Мирославка Обједовић, професор разредне наставе
67. Гордана Симић, професор разредне наставе
68. Наташа Ђурић, професор разредне наставе
69. Јасна Томић, професор разредне наставе
70. Светлана Перишић, професор разредне наставе
71. Душица Васиљевић, професор разредне наставе
72. Катица Данилов, професор разредне наставе
73. Свјетлана Опачић, професор разредне наставе
74. Татјана Шрек Дувњак, професор разредне наставе
75. Сузана Мишковић, професор разредне наставе
76. Себастијан Ђокић, професор разредне наставе
77. Весна Кухар, професор разредне наставе
78. Гордана Павков, професор разредне наставе
79. Марија Ступар, професор разредне наставе
80. Тања Поњевић, професор  разредне наставе
81. Милош Јевтић, професор разредне наставе
82. Кристина Бандобрански, вероучитељ
83. Сања Павлица , вероучитељ
84. Валерија Калања, педагог, предаје грађанско васпитање
85. Душанка Ђерић, дипломирани правник
86. Бојана Савин, дипломирани економиста
87. Јасна Караџић, економски техничар
88. Ибраим Куртиши, бравар, школски мајстор
89. Невенка Драча, кувар
90. Владимир Босанкић, кувар
91. Бојка Кнежевић, сервирка
92. Роса Куртиши, сервирка
93. Драгана Николић, спремачица
94. Ковиљка Куљанин, спремачица
95. Снежана Ангеловски,  спремачица ( замењује Мирјану Илић)
96. Марица Вујаклија, спремачица
97. Борка Зељковић, спремачица
98. Стојанка Сивчевић, спремачица
99. Шикеринка Боснић, спремачица
100. Босиљка Мисојчић, спремачица
101. Весна Бабић, спремачица