Ученици

МОЈА ПРАВА СУ:
•Да имам најмање четири оцене у току полугодишта
•Да оцену добијем јавно у свом одељењу
•Да ме наставници вербално и физички не злостављају
•У току недеље могу да имам највише две писмене вежбе
•У току дана не смеју се дати две писмене вежбе или задатка
•Да организујем излете, екскурзије, приредбе…
•Да ме наставници поштују и не називају погрдним именима
•Да изнесем своје мишљење и ставове
•Да ме наставници не кажњавају мањом оценом због недисциплине
•Да учествујем у раду одељенске и Школске заједнице
МОЈЕ ОБАВЕЗЕ СУ:
•Да у школу долазим на време
•Да чувам школски намештај и школску имовину
•Да се за време часа пристојно понашам. Да не ометам наставнике и другове у току рада
•Да у школу не доносим алкохол, цигарете и опојна средства, петарде, нож, палице и сл.
•Да вербално и физички не злостављам своје другове, а посебно ученике млађих разреда
•Да после последњег часа напустим школско двориште без дугог задржавања
•Да без одобрења наставника не долазим у супротну смену
•Да у школу не позивам старије другове и рођаке
•Да у школским просторијама и дворишту не бацам папир, семенке и сл.
КАКО ТРЕБА УЧИТИ?
•Да би уз што мање напора и времена научио што више те да то стечено знање буде трајно придржавај се следећих упутстава у току учења:
1.Проветри просторије пре учења јер дим, испарења и недостатак кисеоника утичу да се брзо умориш и слабије памтиш.
2.При одговарајућој светлости учење је ефикасније, брже се и боље памти. Најбоља је дневна светлост. Добро је и светло стоне лампе.
3.Температура просторије треба да буде од 18 до 20 степени.
4.Учи увек за радним столом у истој просторији на истом месту и у исто време.
5.Не учи одмах после јела ни пола сата пре спавања.
6.Најбоље је да учиш одређено градиво истог дана или одмах други дан након наставе.
7.Направи план рада учења за сваки дан. Имај у виду да је најподесније време за учење пре подне од 9 до 11 часова, а после подне од 17 до 19 часова.
8.Пре учења припреми на столу сав материјал за учење (уџбенике, белешке, графиконе и остало).
9.За време учења усмери мисли само на оно што учиш.
10.Увек имај у виду циљ који желиш да постигнеш и који смисао има учење одређене грађе.
11.Најбоље је активно читање (учење) које се одликује у следећем: тело је усправно и мишићи су напети; у току читања одбацује се неважно, концентрација је максимална, присутна је жеља за сазнањем новог, тражи се значај написаног, застаје се да би се размишљало о значењу написаног и уочавају се битни моменти; проучавају се графикони и табеле; служимо се речником и тежимо да трајно запамтимо одређену материју; правимо белешке, изводе, подцртавамо, постављамо питања извлачећи их из одређене грађе и размишљамо о одговору.
12.Приликом учења из књиге, читај само очима (у себи). Гласно читање је лоша навика, спорије учиш а брже се замараш.
13.Најбоље је учење овим редом: пажљиво прочитати наслове и поднаслове текста и претворити их у питања; активним питањем тражити одговоре на тако постављена питања; преслишавањем утврдити шта си постигао и у складу с тим наставити рад; приликом преслишавања настојати да увек откријеш нове односе и дубље уђеш у суштину градива.
СРЕЋНО!

Анимирани филмић-IV3