Школа ѕа родитеље

У нашој школи родитељи напредовање своје деце могу пратити преко интернета.
• Ово је нови облик сарадње са родитељима који су у могућности да у било које време се информишу о напредовању своје деце у школи – могућност добијања информације о оценама, било описних или нумеричких, броју оправданих и неоправданих изостанака и датуму добијања наведених оцена.