Реч директора

Основна школа „Милош Црњански“ изграђена је 1962. године. Школа има 22. учионице опште и специјализововане намене, библиотеку, продужени боравак, две фискултурне сале, рачунарску учионицу, ђачку кухињу и трпезарију, свечану салу, отворене спортске терене за кошарку и рукомет, односно мали фудбал.
Основна школа « Милош Црњански « налази се на Сателиту, периферном делу града Новог Сада. У школу се уписују и ученици са територије градског насеља Бистрица, Телеп и делова приградског насеља Ветерник.
У току 2002. године урађена је значајнија адаптација школске зграде (учионица, санитарних чворова, ђачке кухиње и трпезарије…), а 2009. године завршена је доградња школске зграде. Школа је добила још једну, нову салу за физичко васпитање која је намењена ученицима млађег школског узраста и развоју школске гимнастике, две нове учионице и свечану салу али су и даље остале тешкоће када су у питању изглед школске фасаде и опремљеност наставним средствима.
Током пролећа 2009. г. уређено је школско двориште и сређена атлетска стаза, те су створени веома добри услови за развој школске атлетике.
Највећа снага наше школе налази се у радозналим и креативним ученицима, квалитетним наставницима и доброј школској атмосфери.