Лична карта школе

•Основна школа „Милош Црњански“
•Адреса: Анђе Ранковић 2, Нови Сад
•Телефон: 021/400-806; 6394-494
•Е-маил:mcrnjanski.mcrnjanski@gmail.com
•www.mcrnjanski.edu.rs
•број ученика: 860
•број одељења: 36
•број запослених радника: 82
•број учионица за разредну наставу: 10
•број учионица за предметну наставу: 12
•специјализоване учионице: продужени боравак за све ученике, рачунарска учионица
•библиотека-медијатека
•две фискултурне сале
•страни језици који се уче у школи: енглески и немачки
•Датум оснивања школе: 05. јул 1962. године
•Дан школе: 15. април – дан када је школа добила име „Милош Црњански“
•Директор школе: Зденка Ивковић, проф.педагогије