Јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 01.17.

План јавних набавки за 2017. годину

ПОЗИВ ЅА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 01.17.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ–набавка услуга – осигурање ученика, запослених, имовине, осигурање од одговорности из делатности JНMV 02/2017- Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – набавка услуга – осигурање ученика, запослених, имовине, осигурање од одговорности из делатности JНMV 02/2017- Позив за подношење понуда

Јавна набавка услуга – обезбеђење ученика и школске зграде ОШ „Милош Црњански“ Нови Сад ЈНМВ 01/2017 – Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ–набавка услуга – осигурање ученика, запослених, имовине, осигурање од одговорности из делатности JНMV 02/2017- Одлука о додели уговора

Јавна набавка услуга – обезбеђење ученика и школске зграде ОШ „Милош Црњански“ Нови Сад ЈНМВ 01/2017 – Обавештење о закљученом уговору
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ–набавка услуга –  осигурање ученика, запослених, имовине, осигурање од одговорности из делатности JНMV 02/2017-Oбавештење о закљученом уговору – Партија 1

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ–набавка услуга –  осигурање ученика, запослених, имовине, осигурање од одговорности из делатности JНMV 02/2017-Oбавештење о закљученом уговору – Партија 2

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 03/2017 – материјали за одрзавање хигијене – Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 03/2017 – материјали за одрзавање хигијене- Позив за подносење понуда

Javna nabavka male vrednosti- nabavka dobara – elektricne energije JNMV 04/2017 – Poziv za podnosenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti- nabavka dobara – elektricne energije JNMV 04/2017 – Konkursna dokumentacija

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 03/2017 – материјали за одрзавање хигијене – Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 04/2017 -електрицна енергија – Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 03/2017 – материјали за одрзавање хигијене – Обавестење о закљуценом уговору

Јавна набавка мале вредности- набавка добара – електрицне енергије ЈНМВ 04/2017 – Обавестење о закљуценом уговору

Јавна набавка мале вредности- набавка добара – намирнице за сколску кухињу ЈНМВ 05/2017 – Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности- набавка добара – намирнице за сколску кухињу ЈНМВ 05/2017 – Позив за подносење понуда

Јавна набавка мале вредности- набавка добара – намирнице за сколску кухињу ЈНМВ 05/2017 – Одлука о додели уговора

План јавних набавки за 2018 год

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 02.2018

Конкурсна документација 04.2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 02.18

Конкурсна документација 01.2018 1

Јавне набавке мале вредности ЈНМВ 01/2018-електрична енергија-Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ–набавка услуга –  осигурање ученика, запослених, имовине, осигурање од одговорности из делатности JНMВ 02/2018-Oдлука о додели уговора 

Јавна набавка мале вредности -Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и обнова фасаде) ЈНМВ 03/2018 – Питање и одговор 1

Јавна набавка мале вредности -Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и обнова фасаде) ЈНМВ 03/2018 – Питање и одговор 2

Јавна набавка мале вредности -Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и обнова фасаде) ЈНМВ 03/2018 – Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Јавна набавка мале вредности -Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и обнова фасаде) ЈНМВ 03/2018 – Позив за подношење понуда – Пречишћен текст

Јавна набавка мале вредности -Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и обнова фасаде) ЈНМВ 03/2018 – Измена и допуна конкурсне документације

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 03/2018 – Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и обнова фасаде) – Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 04/2018 – Метријали за одрзавање хигијене – Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности -Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и обнова фасаде) ЈНМВ 03/2018 – Обавестење о закљуценом уговору

Javna nabavka usluga – obezbeđenje učenika i školske zgrade OŠ „Miloš Crnjanski“ Novi Sad – Konkursna dokumentacija JNMV 06/2018

Javna nabavka usluga – obezbeđenje učenika i školske zgrade OŠ „Miloš Crnjanski“ Novi Sad – Poziv za podnošenje ponuda JNMV 06/2018

Javna nabavka usluga – obezbeđenje učenika i školske zgrade OŠ „Miloš Crnjanski“ Novi Sad – Izmene i dopune konkursne dokumentacije JNMV 06/2018