Јавне набавке

 

Обавештење о карактеристикама и уговорним елементима осигурања

Конкурсна документација 04.2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 02.18

Конкурсна документација 01.2018 1

Јавне набавке мале вредности ЈНМВ 01/2018-електрична енергија-Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ–набавка услуга –  осигурање ученика, запослених, имовине, осигурање од одговорности из делатности JНMВ 02/2018-Oдлука о додели уговора 

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 03/2018 – Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и обнова фасаде) – Позив yа подносење поуда

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 03/2018 – Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и обнова фасаде) – Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности -Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и обнова фасаде) ЈНМВ 03/2018 – Питање и одговор 1

Јавна набавка мале вредности -Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и обнова фасаде) ЈНМВ 03/2018 – Питање и одговор 2

Јавна набавка мале вредности -Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и обнова фасаде) ЈНМВ 03/2018 – Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Јавна набавка мале вредности -Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и обнова фасаде) ЈНМВ 03/2018 – Позив за подношење понуда – Пречишћен текст

Јавна набавка мале вредности -Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и обнова фасаде) ЈНМВ 03/2018 – Измена и допуна конкурсне документације

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 03/2018 – Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и обнова фасаде) – Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 04/2018 – Метријали за одрзавање хигијене – Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности -Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и обнова фасаде) ЈНМВ 03/2018 – Обавестење о закљуценом уговору

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 04/2018 – Материјали за одрзавање хигијене – Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 04/2018 – Материјали за одрзавање хигијене – – Позив за подносење понуда

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 04/2018 – Метријали за одрзавање хигијене – Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 04/2018 – Метријали за одрзавање хигијене – Обавестење о закљуценом уговору

Javna nabavka usluga – obezbeđenje učenika i školske zgrade OŠ „Miloš Crnjanski“ Novi Sad – Konkursna dokumentacija JNMV 06/2018

Javna nabavka usluga – obezbeđenje učenika i školske zgrade OŠ „Miloš Crnjanski“ Novi Sad – Poziv za podnošenje ponuda JNMV 06/2018

Javna nabavka usluga – obezbeđenje učenika i školske zgrade OŠ „Miloš Crnjanski“ Novi Sad – Izmene i dopune konkursne dokumentacije JNMV 06/2018
 
 

Школска 2019/20. година

Позив за извођење радова на реконструкцији електроенергетских инсталација у згради школе прва и друга фаза ЈНОП 5/2019.

KD JN OP 2019 MC

Електроинсталације

Електроинсталације-одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку – отворени поступак – ЈНОП 5-2019