Јавне набавке

 

Обавештење о карактеристикама и уговорним елементима осигурања

Конкурсна документација 04.2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 02.18

Конкурсна документација 01.2018 1

Јавне набавке мале вредности ЈНМВ 01/2018-електрична енергија-Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ–набавка услуга –  осигурање ученика, запослених, имовине, осигурање од одговорности из делатности JНMВ 02/2018-Oдлука о додели уговора 

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 03/2018 – Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и обнова фасаде) – Позив yа подносење поуда

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 03/2018 – Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и обнова фасаде) – Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности -Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и обнова фасаде) ЈНМВ 03/2018 – Питање и одговор 1

Јавна набавка мале вредности -Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и обнова фасаде) ЈНМВ 03/2018 – Питање и одговор 2

Јавна набавка мале вредности -Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и обнова фасаде) ЈНМВ 03/2018 – Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Јавна набавка мале вредности -Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и обнова фасаде) ЈНМВ 03/2018 – Позив за подношење понуда – Пречишћен текст

Јавна набавка мале вредности -Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и обнова фасаде) ЈНМВ 03/2018 – Измена и допуна конкурсне документације

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 03/2018 – Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и обнова фасаде) – Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 04/2018 – Метријали за одрзавање хигијене – Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности -Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и обнова фасаде) ЈНМВ 03/2018 – Обавестење о закљуценом уговору

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 04/2018 – Материјали за одрзавање хигијене – Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 04/2018 – Материјали за одрзавање хигијене – – Позив за подносење понуда

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 04/2018 – Метријали за одрзавање хигијене – Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 04/2018 – Метријали за одрзавање хигијене – Обавестење о закљуценом уговору

Javna nabavka usluga – obezbeđenje učenika i školske zgrade OŠ „Miloš Crnjanski“ Novi Sad – Konkursna dokumentacija JNMV 06/2018

Javna nabavka usluga – obezbeđenje učenika i školske zgrade OŠ „Miloš Crnjanski“ Novi Sad – Poziv za podnošenje ponuda JNMV 06/2018

Javna nabavka usluga – obezbeđenje učenika i školske zgrade OŠ „Miloš Crnjanski“ Novi Sad – Izmene i dopune konkursne dokumentacije JNMV 06/2018
 
 

Школска 2019/20. година

Позив за извођење радова на реконструкцији електроенергетских инсталација у згради школе прва и друга фаза ЈНОП 5/2019.

KD JN OP 2019 MC

Електроинсталације

Електроинсталације-одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку – отворени поступак – ЈНОП 5-2019

6.03.2020.

Набавка  електричне енергије JNMV 1/2020

позив за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија ЈНМВ 1020

конкурсна документација – струја – 1-2020

20.03.2020.

odluka o dodeli ugovora – JNMV 1-2020- struja

Набавка осигурања JNMV 2/2020

позив за подношење понуда – осигурање – ЈНМВ 2-2020

конкурсна документација – осигурање – 2-2020

20.03.2020.

odluka o dodeli ugovora JNMV 2-2020 – osiguranje

1.04.2020.

обавештење о закључењу уговора партија 1

обавештење о закључењу уговора партија 2

 

12.03.2020.

Материјал за одржавање хигијена ЈНМВ 3/2020

позив за јнмв-3-2020-хигијена

конкурсна документација – хигијена

27.03.2020.

одлука о додели уговора 1

31.03.2020.

обавештење о закљученом уговору

 

Материјал за образовање – канцеларијски материјал ЈНМВ 5/2020

позив за јнмв 5-2020- материјал за образовање

конкурсна документација – материјал за образовање

27.03.2020.

одлука о додели уговора 1

31.03.2020.

обавештење о закљученом уговору