Професиoнални развој-подршка деци Србије

Оснажени својим знањима, искуством у раду са ученицима, активним учешћем у конципирању и остваривању разноврсних школских пројеката и изради развојних планова чланови Наставничког већа школе Наташа Милосављевић  професор разредне наставе, Савета Проданов професор српског језика, Јелена Бабић професор енглеског језика, Миша Накић и Нада Чоловић професори математике, Радослава Ступар професор за наставни предмет техника и технологија  подржали су иницијативу Министарства просвете, науке, технолошког развоја и дали допринос квалитету педагошке праксе. Драгоцено менторство за дигиталне компетенције у припреми часова дао је професор информатике и технике Миодраг Баварчић.

Припремали су часове наставног рада који су намењени деци Србије да стичу знања и дају допринос свом социјалном, емотивном и интелектуалном  развоју учећи кроз дигиталне ресурсе који су нам данас доступни.. Припремљене часове можемо видети на платформи РТС „Планета“- на порталу „Моја школа“. Припремљени часови  наставног рада представљају примере добре педагошке праксе који могу послужити  као узор за професионални развој наставника и сарадника који је иначе кључ квалитетног образовно-васпитног рада.                    

 Професионални развој је континуиран процес који почиње првим, а завршава се последњим даном професионалне праксе. То је учење током читавог живота. Захваљујући професионалном развоју сваки појединац је носилац промена.Будите и Ви носиоци промена у свом свакодневном раду као што су то наше колегинице и колеге да ли из улоге водитеља наставног процеса или из улоге супервизора или драгоценог сарадника у  раду.

Фотографије и део биографије учесника у пројекту Министарства просвете,науке и технолошког развоја у Прилогу:

 

Наташа Милосављевић,

Јелена Бабић,

Миша Накић,

Миодраг Баварчић

 

 

 

 

                                       Промоцију професионалног развоја припремила

                                                                                             Рајка Чабрило,

                                                                                            школски педагог

координатор тима за професионални развој