ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА, ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЈЕ KЉУЧ КВАЛИТЕТНОГ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

 Професионални развој је континуиран процес који почиње првим, а завршава се последњим даном професионалне праксе. То је учење током читавог живота.

Захваљујући професионалном развој, сваки појединац је носилац промена.

Реализација промена којом се доприноси унапређивању компетенција за рад да би се достигли стандарди квалитета рада установе у школској 2019/20 години започела је слећим активностима:

 

Дана 15.10.2019. године Игор Бузгановић, дефектолог-логопед-реедукатор психомоторике упознао је чланове Наставничког већа са стратегијама које могу користити у раду са ученицима и ученицама којима је потребна додатна подршка (дислексија, дисграфија, дискалкулија).

 

Дана  16.10.2019.године професор физичког васпитања Здравко Чакан је, као члан Стручног већа за наставу физичког и здравственог васпитања, промовисао спорт приказом техника стоног тениса. Даровити ученици, браћа: Игор,Борислав  и Далибор Рајић, носионици бројних диплома, приказали су технике стоног тениса.

Дана 23.10.2019. године Јасна Томић,професор разредне наставе, за све учитеље и наставнике физичког васпитања приказала је полигон спретности ученика и ученица 4.разреда. Велико задовољство учесника и посматрача говоре у прилог томе колико вреди посветити се  овој области рада.

Категорије