Историјат школе

Према сачуваној архивској грађи, Основна школа “Милош Црњански” у Новом Саду, раније „Борис Кидрич“, основана је петог јула 1962. године.

Тада су Школом управљали: Школски одбор, Наставничко веће и Управитељ школе.

Према статутарној одлуци Општине Нови Сад, 15. април 1991. године, школа добија садашњи назив. Тај датум славимо као Дан школе.