Ђаци-прваци

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ЂАКА ПРВАКА

Упис нових ђака – првака почиње 1. априла 2017.г.

За упис у први разред потребно је:

– извод из матичне књиге рођених за дете;

-фотокопија личне карте родитеља

-потврда о вакцинацији

-уверење о завршеном припремном предшколском програму, Упис је сваког радног дана од 8:00 до 17:00 сати у секретаријату школе. Приликом уписа у школу договарамо се о термину испитивања зрелости за полазак у школу које врше педагог и психолог школе. Приликом уписа родитељ се опредељује за укључивање детета у рад  продуженог боравка где број места није ограничен.

А ЗАШТО ДА УПИШЕТЕ ДЕТЕ БАШ У НАШУ ШКОЛУ?

•ЗАТО ШТО СМО ПРВА ШКОЛА У ГРАДУ КОЈА ЈЕ ДОБИЛА СЕРТИФИКАТ «ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА – КА СИГУРНОМ И ПОДСТИЦАЈНОМ ОКРУЖЕЊУ ЗА ДЕЦУ

•ЗАТО ШТО СМО ОТВОРЕНИ ПРЕМА СВИМ ДЕЧЈИМ ПОТРЕБАМА

•ЗАТО ШТО ИМАМО КВАЛИТЕТНЕ УЧИТЕЉЕ И НАСТАВНИКЕ

•ЗАТО ШТО ИНСИСТИРАМО НА УВОЂЕЊУ САВРЕМЕНИХ ОБЛИКА  И МЕТОДА РАДА У  НАСТАВНИ ПРОЦЕС

•ЗАТО ШТО ИМАМО ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ЗА СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ УЧЕНИКЕ

•ЗАТО ШТО ИМАМО ИЗУЗЕТНО КВАЛИТЕТНУ ШКОЛСКУ ИСХРАНУ СА ДОМАЋОМ КУХИЊОМ

•ЗАТО ШТО ИМАМО ЈЕДНО ОД НАЈВЕЋИХ ШКОЛСКИХ ДВОРИШТА У ГРАДУ КОЈЕ ЈЕ ПРЕПУНО ЗЕЛЕНИЛА

•ЗАТО ШТО СМО ЈЕДНА ОД РЕТКИХ ШКОЛА КОЈА ИМА ДВЕ САЛЕ САЛЕ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

•ЗАТО ШТО РЕАЛИЗУЈЕМО ПРОЈЕКТЕ ВЕЗАНЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ТЕЛЕСНИХ ДЕФОРМИТЕТА РАНИМ АКТИВНИМ ВЕЖБАЊЕМ

•ЗАТО ШТО ИМАМО УРЕЂЕНЕ ОТВОРЕНЕ СПОРТСКЕ  ТЕРЕНЕ

•ЗАТО ШТО ИМАМО ОРГАНИЗОВАНО ШКОЛСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

•ЗАТО ШТО РОДИТЕЉИ НАПРЕДОВАЊЕ СВОЈЕ ДЕЦЕ МОГУ ПРАТИТИ ПРЕКО ИНТЕРНЕТА

•ЗАТО ШТО УВОДИМО «Е-ШКОЛУ» ЗА ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКО ОБРАЗОВАЊЕ РОДИТЕЉА

•ЗАТО ШТО НАШУ ШКОЛУ ЗАВРШАВАЈУ КРЕАТИВНИ И УСПЕШНИ УЧЕНИЦИ

•ЗАТО ШТО ИМАМО НОВУ СВЕЧАНУ САЛУ У КОЈОЈ МОГУ ДА СЕ ОДВИЈАЈУ СВИ НАШИ КУЛТУРНО-ЗАБАВНИ САДРЖАЈИ