Организација и реализација наставе до краја првог полугодишта школске 2020/2021. године

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ НОВИ САД

Додатна упутства за организовање и реализацију наставе до краја првог полугодишта школске 2020/2021 године.
Прво полугодиште шк. 2020/2021. године се завршава 18. децембра, а зимски распуст траје од 21. децембра 2020. године до 15. јануара 2021. године.
Друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године.
Наставници и стручни сарадници имају обавезу да пажљиво прочитају и придржавају се упутства МПНТР од 27.11.2020. године, које је свима достављено мејлом.
Остваривање о-в рада у ДРУГОМ циклусу

– Од понедељка 30. новембра 2020.године, до краја првог полугодишта (три седмице) о-в рад за ученике од 5-8. разреда ће се реализовати путем наставе на даљину, коришћењем јединственог система за управљање учењем одабраног на нивоу школе: G Suite for Education, односно алата који омогућују комуникацију првенствено путем онлајн састанака, као и размене порука и форумских дискусија (пре свега, Google Classroom и Google Meet).

– Час траје 30 минута.

– Часови се реализују по важећем распореду часова и сатници, наставници у том времену на Google Classroom постављају наставну јединицу и присутни су у учионици за питања и објашњења.

– Ученици су у обавези да раде домаће задатке, контролне или неки други вид одговарања за сваки предмет. На основу тих активности у учионици и оцена које су добили изводи се закључна оцена за крај првог полугодишта.

– Онлајн час прати читаво одељење – групе А и Б

– У случају спречености да присуствују онлајн настави ученици обавештавају одељењског старешину.

– Смене се и даље мењају недељно (следећа седмица: парна смена пре подне , а непарна смена после подне ).

– Према допису МПНТР „Наставник је аутономан у планирању оцењивања и одлучује о томе да ли се писмени задаци, планирани у наредном периоду, могу реализовати путем наставе на даљину. Ако то није могуће, овај час се може реализовати и у другом полугодишту, с тим да се води рачуна о равномерном распореду у односу на друге писмене и контролне задатке.“

– Ако предметни наставник сматра да ће писмену проверу знања реализовати у једном термину за читаво одељење у учионици, ученици се обавештавају три дана раније ( термин заказује предметни наставник).

– Оцењивање ученика на основу усмене провере само изузетно може да се обавља непосредно у школи, уколико је ученик незадовољан предлогом закључне оцене. Усмена провера се најављује два дана раније.