План надокнаде пропуштеног образовно-васпитног рада и распоред звоњења

                                                         ОСНОВНА ШКОЛА »МИЛОШ ЦРЊАНСКИ»
Н О В И   С А Д , Анђе Ранковић 2
тел.факс: 021/ 400-80
 021/ 6394-49
E-mail: mcrnjanski.mcrnjanski@gmail.com
 Дел.бр.:176.
 Датум : 26.02.2019.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

 

                     Предлог плана надокнаде пропуштеног образовно-васпитног рада

 

Сагласно одлуци Владе Републике Србије од 14.02.2019. године, која је донета по препоруци Министарства здравља, због епидемије грипа, настава је обустављена у свим установама основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у периоду од 18. до 23. фебруара. Дописом Покрајинског секретаријата за образовање,  прописе,управу и националне мањине – националне заједнице (дел. број: 128-54-O/2019-01 од 25.02.2019) школа је обавезна да састави план надокнаде пропуштеног образовно-васпитног рада за дати период и да исти достави Покрајинском секретаријату за обазовање, прописе, праву и националне мањине –националне заједнице.

У сарадњи са свим директорима основних и средњих школа на територији Града Новог Сада, водећи се релеватним законским одредбама а са циљем да обезбедимо квалитетну надокнаду пропуштеног рада и да не оптеретимо ученике, предлажемо следећи план надокнаде у периоду од 08.03.2019. до 18.04.2019. године:

Прва недеља надокнаде од 11.03. до 15.03.2019. године: извршиће се надокнада  првог часа по редовном  дневном распореду часова тако што ће први час трајати 60 минута и уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (у папирној и електронској форми) као два часа.

Друга недеља надокнаде од 18.03. до 22.03. 2019. године:извршиће се надокнада  другог часа по редовном дневном распореду часова тако што ће други час трајати 60 минута и уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (у папирној и електронској форми) као два часа.

Трећа недеља надокнаде од 25.03. до 29.03.2019. године: извршиће се надокнада  трећег часа по редовном  дневном распореду часова тако што ће трећи час трајати 60 минута и уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (у папирној и електронској форми) као два часа.

Четврта недеља надокнаде од 01.04 до 05.04.2019. године: извршиће се надокнада  четвртог часа по редовном  дневном распореду часова тако што ће четврти час трајати 60 минута и уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (у папирној и електронској форми) као два часа.

Пета недеља надокнаде од 08.04 до 12.04.2019. године: извршиће се надокнада  петог часа по редовном  дневном распореду часова тако што ће пети час трајати 60 минута и уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (у папирној и електронској форми) као два часа.

Шеста недеља надокнаде од 15.04 до 18.04.2019. године: извршиће се надокнада  шестог часа по редовном  дневном распореду часова предметне наставе тако што ће шести час трајати 60 минута и уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (у папирној и електронској форми) као два часа.

Дана 08.03.2019. године: извршиће се надокнада  шестог часа по редовном  дневном распореду часова предметне наставе и редовном распореду звоњења за првих 5 часова, док  ће шести час трајати 60 минута и уписиваће се у дневник образовно-васпитног рада (у папирној и електронској форми) као два часа.

 

                         распоред звоњења за прву недељу надокнаде
  часови
1. 07:30-08:30 13:30-14:30
2. 08:35-09:20 14:35-15:20
велики одмор 15 минута
3. 09:35-10:20 15:35-16:20
4. 10:25-11:10 16:25-17:10
5. 11:15-12:00 17:15-18:00
6. 12:05-12:50

 

                             распоред звоњења за другу недељу надокнаде
часови
1. 07:30-08:15 13:30-14:15
2. 08:20-09:20 14:20-15:20
велики одмор 15 минута
3. 09:35-10:20 15:35-16:20
4. 10:25-11:10 16:25-17:10
5. 11:15-12:00 17:15-18:00
6. 18:05-18:50

 

                        распоред звоњења за трећа недељу надокнаде
часови
1. 07:30-08:15 13:30-14:15
2. 08:20-09:05 14:20-15:05
велики одмор 15 минута
3. 09:20-10:20 15:20-16:20
4. 10:25-11:10 16:25-17:10
5. 11:15-12:00 17:15-18:00
6. 12:05-12:50
                          распоред звоњења за четврту недељу надокнаде
часови
1. 07:30-08:15 13:30-14:15
2. 08:20-09:05 14:20-15:05
велики одмор 15 минута
3. 09:20-10:05 15:20-16:05
4. 10:10-11:10 16:10-17:10
5. 11:15-12:00 17:15-18:00
6. 18:05-18:50

 

                           распоред звоњења за пету недељу надокнаде
часови
1. 07:30-08:15 13:30-14:15
2. 08:20-09:05 14:20-15:05
велики одмор 15 минута
3. 09:20-10:05 15:20-16:05
4. 10:10-10:55 16:10-16:55
5. 11:00-12:00 17:00-18:00
6. 12:05-12:50

 

                      распоред звоњења за шесту недељу надокнаде
часови
1. 07:30-08:15 13:30-14:15
2. 08:20-09:05 14:20-15:05
велики одмор 15 минута
3. 09:20-10:05 15:20-16:05
4. 10:10-10:55 16:10-16:55
5. 11:00-11:45 17:00-17:45
6. 17:50-18:50

У Новом Саду, Дана:  26.02.2019. године

 

в.д.директор школе

Милица Вучићевић
______________________

Категорије