Реч директора

 директор школе-Милица Вучићевић

Моја основна дужност, као директора основне школе  је да побољшам унутрашњу организацију и програм рада школе, кроз успешну реализацију образовних и васпитних садржаја, тимски рад наставника, стручно усавршавање, бољу сарадњу са родитељима и друштвеном средином.

Директор школе, као законски руководилац, је у обавези да са запосленима унапреди и оствари жељени друштвено-педагошки рад, кроз мотивацију, колективни напредак и квалитетну сарадњу.

Без обзира на све тешкоће, намера ми је да заједно са свим запосленим особљем школе одржим, побољшам и унапредим рад и афирмацију Основне школе „Милош Црњански“ као образовног, васпитног, културног и спортског средишта