Јесење лепоте Фрушке горе

Лепо проведен дан на Фруској гори, пређена стаза 16 км
Поповица-Краљева столица-Змајевац-Краљева столица-Поповица.

Желимо да се захвалимо ЈГСП-у Нови Сад што нам је обезбедио да се

тај дан безбедно довеземо до Поповице.