E-дневник

У НАШОЈ ШКОЛИ РОДИТЕЉИ НАПРЕДОВАЊЕ СВОЈЕ ДЕЦЕ МОГУ ПРАТИТИ ПРЕКО ИНТЕРНЕТА

Ово је нови облик сарадње са родитељима који су у могућности да у било које време се информишу о напредовању своје деце у школи – могућност добијања информације о оценама, било описних или нумеричких, броју оправданих и неоправданих изостанака и датуму добијања наведених оцена.

Електронски дневник се налази на следећем линку:

http://www.e-ocene.org/os/login1251.php?id=16147